GreeenTech

Dec 16, 2020

2 min read

Společnost GreeenTech přináší revoluci v pěstování zeleniny do Čech. Odpovědí je hydroponie v kontejneru.

V červenci letošního roku založili Dmitrij Lipovskij, Karolína Pumprová a Milan Souček společnost GreeenTech zabývající se vývojem a výrobou technologických pěstebních kontejnerů. Cílem projektu je umožnit všem lidem pěstování zemědělských plodin kdykoli a kdekoli na světě.

Po návratu Dmitrije Lipovského z ročního pracovního pobytu v Číně, kde se intenzivně věnoval otázkám ekologie a udržitelnosti, shodou okolností běžela ve večerním vysílání reportáž o pražské hydroponické farmě HerbaFabrica. Karolína Pumprová je zakladatelkou jmenované farmy úspěšně produkující lokální zeleninu pro pražské restaurace již třetím rokem. Fúzí HerbaFabrica a stylu farmaření v kontejneru vytvořili společně s technickým ředitelem Milanem Součkem koncept GreeenTech, technologicko-pěstební společnost. Zde HerbaFabrica představuje divizi pro prodej zeleniny a mateřská GreeenTech zastřešuje technologie.

GreeenTech přináší na trh inovativní řešení pro lokální produkci listové zeleniny, bylinek a drobného ovoce. Základem je vlastní hydroponická pěstební technologie s vlastním ovládacím IOT systémem, vznikajícím ve spolupráci se společností Siemens. Unikátnost celého řešení tkví v plánovaném vývoji veškeré technologie na míru. Například i světelné zdroje jsou designovány a tvořeny jen pro účely pěstebního kontejneru. Komplexnost řešení a nezávislost na subdodávkách je dle slov Dmitrije pro společnost zásadní.

Mikrobylinky HerbaFabrica

Co je to hydroponie?

Hydroponie je způsob pěstování rostlin bez půdy. Technologie je založena na pěstování rostlin v kontrolovaném prostředí. Většinou se jedná o uzavřený pěstební prostor, kde jsou díky senzorům ovládány podmínky jako je vlhkost, teplota, nebo třeba cyklus světla. Výsledkem je kvalitní zelenina, která neprošla postřiky na ochranu rostlin, tudíž neobsahuje žádné škodlivé látky a je vhodná i pro děti a alergiky.

Zásadní výhodou hydroponie je úspora vody, kdy se při pěstování ušetří o 95 % více vody než při konvenčním zemědělství. Týká se i úspory živin, lze ušetřit téměř 90 % zdrojů. Další výhodou je nesezónní pěstování, čímž mimo jiné docílíme lokálnost produkce. Zelenina z hydroponie je plná vitamínů, zdravá a chutná.

Vizualizace GreeenBox

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.